اطلاعات شخصی
تحصیلات
تجارب کاری پیشین (به ترتیب از آخرین محل کار بنویسید)
مهارتها و دانش زبان
آشنایی با شرکت چرم مشهد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت گردید و توسط همکاران ما مورد بررسی قرار خواهد گرفت