افتتاح شعبه جدید چرم مشهد در سیوان سنتر

روز یکشنبه هفتم مهرماه 98، شعبه سیوان سنتر چرم مشهد همراه با حضور گسترده مهمان ویژه و همراهان همیشگی برند چرم مشهد افتتاح شد. مجتمع سیوان سنتر واقع در خیابان تهرانپارس بوده و به تازگی شروع به فعالیت نموده است. به مناسبت این جشنواره از دوم مهر الی دوازدهم مهرماه تخفیفی ویژه این فروشگاه به مشتریان گرامی اعطا شد

افتتاح فروشگاه جدید چرم مشهد در شرق تهران، مجتمع سیوان سنتر