افتتاحیه شعبه اُپال تهران

جشن افتتاح شعبه جدید چرم مشهد در مجتمع اپال سعادت آباد تهران در تاریخ 21 مهر امسال برگزار شد. به همین مناسبت تخفیف 20 درصدی در شعبه اپال و تخفیف 15 درصدی در سایر شعب کشور تا پایان هفته ادامه داشت.

جشن افتتاح شعبه جدید در مجتمع اپال سعادت آباد همراه با تخفیف در کلیه شعب