کیف دوشی
6,823,500 13,647,000 ریال

توضیحات و مشخصات

نوع چرم : چرم گاوی ساده+ چرم پوست ماری (پنتئون)
ارتفاع : 21 cm
طول: 24 cm
عمق : 11 cm
بند این کیف به صورت بلند دوشی میباشد .

تعداد