4,087,500 5,450,000 تومان

توضیحات و مشخصات

این مدل مانتوزنانه است
که از چرم گوسفندی تهیه
گردیده و
درسایز 38 قد لباس از
قسمت وسط پشت
72.5 سانتی متراست و براساس سایز قد لباس
تغییر می یابد.

انتخاب سایز
انتخاب رنگ
تعداد
اضافه به سبد خرید