جشنواره رمضان چرم مشهد

در جشنواره امسال چرم مشهد، با خرید 300 الی 600 هزار تومان از 5% تخفیف، 600 هزار الی یک میلیون تومان از 10% تخفیف و بالاتر از یک میلیون تومان از 15% تخفیف بهره مند گردید.