افتتاح شعبه جدید چرم مشهد در سیوان سنتر

روز یکشنبه هفتم مهرماه 98، شعبه سیوان سنتر چرم مشهد همراه با حضور گسترده مهمان ویژه و همراهان همیشگی برند چرم مشهد افتتاح شد. مجتمع سیوان سنتر واقع در خیابان تهرانپارس بوده و به تازگی شروع به فعالیت نموده است. به مناسبت این جشنواره از دوم مهر الی دوازدهم مهرماه تخفیفی ویژه این فروشگاه به مشتریان گرامی اعطا شد.